Goigs a sant Bertran. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS S. BERTRAN, BISBE Y CONFESSOR, VENERAT EN SA HERMITA DE LA MONTANYA DE MONJUICH, SA FESTA EN 5 DE JULIOL*.
*Actualment es celebra el 30 de juny.

Sant Bertran de Le Mans
 A la ciutat de Barcelona es creà la tradició que Sant Bertran era fill de Barcelona. Potser per la proximitat al port, era venerat com a advocat contra les tempestes, especialment per la gent de mar, i se'l representava com a bisbe amb un vaixell petit a la mà.

Puig teniu poder tan gran
del Altíssim Criador:
Siau nostre protector
gloriós bisbe Sant Bertran.

De llinatge real nasquéreu,
que mólt temps ha dominat
de Aquitania al principat,
hónt lo vostre sér tinguéreu,
lográreu nou resplandor
educantvos Sant German.
...
En Monjuich Barcelona
en vostra hermita os venera,
ahont la Ciutat se esmera
en honrar vostra persona;
allí assisteix vostre amor
als que á visitarvos van.

Si l' mar está alborotat,
acudint ab devoció
á la vostra protecció,
se veu prompte sossegat;
los que os invocan de cor
desconsolats no sen van.


L'antiga ermita de Sant Bertran (construïda el 1313), situada prop del camí que duia a la Mare de Déu de Port per la part baixa de Montjuïc (vorejant el mar), va donar nom a les hortes que hi havia al peu de la muntanya, el terreny que actualment estaria comprès entre el port i el carrer Salvà. Abans de l'existència de Sant Bertran, aquest indret era conegut com les Hortes de Sant Pau, en al·lusió al convent benedictí proper a la zona. Amb l'assecament del Cagalell, aquesta zona va esdevenir una de les àrees més importants de producció agrícola i frutícola d'extramurs. Les dimensions de les propietats eren de tipus mitjà i els pagesos estaven agrupats en el Gremi d'Hortalans de les Hortes de Sant Bertran que, a la vegada, pertanyia al Gremi de la Porta de Sant Antoni.

Aquesta ermita estava al peu de la muntanya de Montjuïc. Va ser destruïda el 1814.

1563. Barcelona per Wyngaerde. En aquesta pintura del segle XVI es pot veure l'ermita de Sant Bertran (senyalada amb la fletxa) a peu de muntanya de Montjuïc. El penya-segat de Montjuïc, sense ronda litoral, amb l'ermita de Sant Bertran penjada sobre les roques. Les galeres de guerra, fondejades davant les drassanes. En pocs anys, partiran cap a Lepant.
Pintura extreta del bloc de JM. Mir.

Lloc aproximat on estava l'ermita de Sant Bertràn.

Comentaris