Oració a la Sagrada Família del Papa Francesc

La Sagrada Família

Jesús, Maria i Josep, en vosaltres contemplem l'esplendor del veritable amor, a vosaltres, confiats, ens dirigim.

Sagrada Família de Natzaret, fes també de les nostres famílies lloc de comunió i cenacle de pregària, autèntiques escoles de l'Evangeli i petites Esglésies domèstiques.

Sagrada Família de Natzaret, que mai més no hi hagi en les famílies episodis de violència, de foscor i divisió; que el qui hagi estat ferit o escandalitzat sigui aviat consolat i curat.

Sagrada Família de Natzaret, fes prendre consciència a tots del caràcter sagrat i inviolable de la família, de la seva bellesa en el projecte de Déu.

Jesús, Maria i Josep, escolteu, acolliu la nostra súplica. Amén.

—Papa Francesc, Exhortació apostòlica Amoris laetitia, 2016—


Comentaris