Goigs a la Mare de Déu del Castell. Sant Martí de Centelles (Osona, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DE NTRA. SRA. DEL CASTELL, QUE SE VENERA EN SA SANTA CAPELLA, EN LA PARROQUIA DE SANT MARTI DE CENTELLAS. BISBAT DE VICH.


Essent vos del Redemtor
Mare de tots alabada,
Verge Santa del Castell
siau la nostra advocada.

Tinguereu goig sens igual
cuant vos digué Gabriel,
que mare del eternal
vos destinaba lo cel:
llavors vos tragué lo vel
dels misteris la embaixada.
...
Son moltas las maravellas
ab que sempre afavoriu
tot lo comtat de Centellas,
puig tals entranyas teniu
oiu, mare nostra, oiu
à tots cuants sou advocada.
...
Puig que sou mare de gracia
per vostre fill coronada,
Verge Santa del Castell
siau la nostra advocada.


Uns altres Goigs a la Mare de Déu del Castell de Sant Martí de Centelles...

Estat en que es troba la capella de l'enrunat castell de Centelles.
La capella fou venerada fins al 1888 juntament amb la imatge de la Mare de Déu del Castell. Foto i més informació: monestirs.cat.

Castell de Centelles. Foto: Arnaud Michelet.


Comentaris