Cobles o Cant a la Santa Creu. Parròquia del Corpus Christi de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

COBLES A LA DEVOTA IMATGE DE JESÚS CRUCIFICAT I A LA SEVA SANTA CREU QUE ES CANTEN A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DEL CORPUS CHRISTI DE BARCELONA.
Lletra de Mn. Jacint Verdaguer, prev., a excepció de la darrera estrofa. La seva festa el dia 3 de maig.

Creu actual a la parròquia del Corpus Christi
Foto: Don José Prieto

Creu sagrada, Creu amada,
vina, vina al nostre cor:
Creu formosa, dolça esposa
de Jesús Nostre Senyor.

Jesús plantà la Creu santa
tot l'infern ha tremolat;
quan Ell l'obre, el Cel recobra
la perduda humanitat.
...
Protegiu eixa Parròquia,
bon Jesús Crucificat;
ampareu a qui us implora
vostra ajuda i caritat.

Font: Montse Pujadas Rosich

Parròquia del Corpus Christi al Carrer Bailèn 177 de Barcelona.
Foto: Don José Prieto.

Arxiprestat de Gràcia. El 3 de setembre de 1933, l'aleshores bisbe de Barcelona Mons. Manuel Irurita, va beneir un modestíssim magatzem del carrer de Bailèn, tocant a Còrsega, que amb el temps es convertiria en l'Església Parroquial de Corpus Christi. Aquell 1933 va ser Any Sant per decisió especial de Roma degut a que es complia el dinovè centenari de la nostra Redempció i de l'Institució de l'Eucaristia. Amb aquest motiu es van instituir diverses parròquies en una Barcelona en constant creixement.
Trenta anys més tard, Mons. Gregorio Modrego nomenà rector de Corpus Christi Mn. Miquel Rubio, amb l'encàrrec de construir una nau nova, que fou beneïda el 27 de juny de 1965 i que constitueix l'actual temple.


Comentaris