Goigs a sant Baldiri. Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS SANT BALDIRI BISBE I MARTIR QUE'S VENERA A  SA CAPELLA SITUADA A LA PARROQUIA DE LLISSÀ DE MUNT, DEL BISBAT DE BARCELONA*.
*Actualment és del Bisbat de Terrassa.

Puix teniu tanta virtut
davant de Déu poderós;
pregau per nostra salut
Sant Baldiri gloriós.

Per la gràcia del Senyor
fóreu elegit Prelat
i rebut ab gran honor
a Nimes noble ciutat
coneixent vostra virtut
i zel de Déu fervorós.
...
Tots los cristians devots
que us vindran a visitar
alcansaulos per sos vots
del, Senyor, que'ls vulla dar
en esta vida virtut,
i en l'altra vida i repòs.

Al malalt que està perdut
i de la vida perillós
alcansauli la salut
Sant Baldiri gloriós.


Capella o ermita de Sant Baldiri al barri de Sant Baldiri, prop de la Sagrera.
Foto: Amadalvarez.


Comentaris