Goigs al Sant Crist Majestat. Caldes de Montbui (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS EN LLOANÇA DE LA SANTA MAJESTAT DE CRIST QUE ES VENERA EN L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE CALDES DE MONTBUI.

Detall del Crist Majestat de Caldes de Montbui
Foto: Miquel Font Roca

Puix que a nostra vila amada
vostre tron hi haveu posat,
de tothom sigui alabada
vostra santa Majestat.

Caldes té una antiga història
i un passat molt gloriós,
mes cap gesta sense glòria
si no va lligada amb Vós
des de que es va veure honrada
amb aquest trofeu sagrat.

En imatge molt preciosa
que adoréssim vau voler
vostra Majestat gloriosa,
en crucifixió i poder,
i ser Caldes destinada
a merèixer aquest llegat.
...
Puix sou la joia preuada
que nostra vila heu honrat,
per sempre sigui alabada
vostra santa Majestat.


Font: Associació d'Estudis Torellonencs

Font: bibliogoigs

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya


Crist Majestat de l'església parroquial de Caldes de Montbui després de la recent restauració. Foto: Miquel Font Roca.

Crist Majestat de Caldes de Montbui abans de l'última restauració.
Només el cap és de la imatge original destruïda el 1936.


Comentaris