Cobles a la Mare de Déu del Carme. Banyoles (Pla de l'Estany, Girona).

COBLAS Á NOSTRA SENYORA DEL CÁRME. 
Convent de R.as Carmelitas de Banyolas, 1889.

Mare de Déu del Carme a l'església del Convent de Banyoles.

Si ab fervor, confiança y fe
vesteixes lo Escapulari
la Verge 't defenssará
del Infern y tot contrari.

Al qui en gracia del Senyor
ab eixa divisa mori
ben pronta Ella lo traurá
del mes fons del Purgatori.

¡Vestiulo tots los cristians
aqueix vestit de Maria
segurs que vos portará
Pau, Goig y eterna Alegria!


Església de les Carmelites o del Carme de Banyoles.
Foto: Josep Maria.

Interior. Foto: Josep Maria.


Comentaris