Goigs a santa Maria, patrona del poble de Camós (Pla de l'Estany, Girona)

GOIGS DE MARIA SANTÍSSIMA PATRONA DEL POBLE DE CAMÓS

Santa Maria de Camós
Foto: M. Salomé Costa.

Cantarém ab alegria
vostres goigs suplicantvos:
Ajudaunos Reina pia
Verge Santa de Camós.
...
Lo major goigs, gran Senyora,
fou quant per la Trinitat
de Reyna y Emperadora
se os ha en lo cel coronat,
hont de angels ab melodia
entráreu triunfant vos.

Ab la vostra protecció
á tot Camós amparau,
fruits de benedicció
desdel cel li enviau;
puig pot tant Verge Maria
vostre favor poderós.

Te pots tenir per ditxosa
ó Parroquia de Camós
de tenir per ta patrona
la Mare del Poderós;
puig que sou nostra alegria
doleuvos de nostres plós.


Podem veure lleugeres diferències entre els dos goigs, fruits de l'intent d'arreglar el text. Hi ha unes estrofes finals que no s'inclouen en una de les versions:

Joseph Dalmau y Padrés,
vostra Imatge fabricá,
Sacerdot que ab son progrés,
estos goigs vos dedicá:
amparaunos Mare mia,
ab vostre amor piadós.

Puig que sou nostra alegría,
doleuvos de nostres plors:
alegraunos vida mia,
pregau per los pecadors.

Església de Santa Maria de Camós. Foto: Josep Maria.

Cantarém ab alegria,
Mare nostra, als Goigs de Vos;
Ajudaunos ó Maria,
Verge y Santa de Camós.


Comentaris