Virolai antic de Montserrat

Cant a la Mare de Déu de Montserrat, adaptat del que hi ha al "Llibre vermell", del segle XIV.


Emperadriu de la ciutat joiosa,
de paradís amb tot goig eternal,
plagui-us estar als fidels piadosa,
pregant per ells al Rei celestial.

Emperadriu de la ciutat joiosa,
de paradís amb tot goig eternal,
neta de crims, de virtuts abundosa,
Mare de Déu per obra divinal,
Verge plascent amb faç angelical;
així com sou a Déu molt graciosa
plagui-us estar als fidels piadosa,
pregant per ells al Rei celestial.
Emperadriu...

Verge sens par misericordiosa,
a Vós pertany que ens defenseu de mal
i no sigueu envers nos desdenyosa
pels falliments que fem en general,
mes que ens cobriu amb el mantell reial
de pietat, puix que en sou copiosa,
car tots som d'àvol pasta fangosa,
perquè el fallir és de carn humanal.
Emperadriu...

Rosa flagrant de vera benanança,
Font de mercè jamai no defallent,
Palau d'honor on es féu l'aliança
de Déu i d'hom per nostra salvament,
i fou ver Déu i hom perfectament
sens defallir en alguna substança,
i segons hom morí sense dubtança,
i com ver Déu s'alçà del monument.
Emperadriu...

Vaixell de pau, Corona d'esperança,
Port de salut ben segur de tot vent,
heu merescut de tenir la balança
on és pesat ben dreturerament,
i pesa més vostre Fill excel·lent
mort en la creu per nostra deslliurança,
pel ben fidel confés i penitent.
Emperadriu...

Flor de les flors, dolça, clement i pia;
l'àngel de Déu veiem tot aïrat
i apar que Déu per llançar-nos l'envia
d'on ell és prest amb l'estoc afilat.
Doncs plagui a Vós li sia comandat
guardar l'estoc, i perdonat ens sia
tot falliment fins en el present dia,
i ens doni goig i pau i sanitat.
Emperadriu...

Estel de mar que los perillants guia
i els fa venir a bona salvetat,
si Jesucrist obeir no volia
ço que per nòs li era suplicat,
mostreu-li el pit d'on l'haveu alletat,
i tots els sants amb la gran jerarquia
de Paradís que us faran companyia:
tot quant voldreu vos serà atorgat.
Emperadriu...

Mare de Déu, cap de virginitat:
si no lloem la vostra Senyoria
o no us servim tan bé com tocaria,
ix de feblesa i no de voluntat.
Jesucrist, un Déu ver en trinitat,
Vós haveu dit que la mort no us plavia
del pecador, mes convertit viuria
Senyor, mercè, mercè, per caritat.
Emperadriu...

Font: Montse Pujadas Rosich


Partitura - Escoltar aquest cant a Youtube

Virolai actual, de Mn. Cinto Verdaguer


Comentaris