Poema de Nadal de mn. Josep M. Armesto Miró.

"GOIGS" A LLAOR DEL BELL PESSEBRE QUE FA CADA ANY EL SR. JOSEP M. CASELLAS A LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE LA SALUT DE CASTELLDEFELS.Nit fosca de fred i gelada
que acull a una establia
en una nit tan estelada
a Jesús fill de Maria.

Maria cantava a l'Infant
mentre Josep menjar cercava
un bou i mula escalfant
l'Infant que Déu enviava.

I bells càntics angèlics sonen
glória, glòria a dalt del cel
són els àngels que pregonen
ha nascut el Fill de Déu!

Uns pastors reben la nova
que els àngels han pregonat
glòria, glòria a Déu a les altures
i a la terra a l'home pau.

I quan Nadal de nou retorna
sempre seguint la tradició
un bell pessebre de nou comença
en bon Josep Maria amb afició.

Aquí un hi veu les muntanyes
més enllà l'aigua corrent
i al bell mig de l'establia
somriu el Jesuset.

Dies i dies de treball
en té en Josep Maria
que Jesús nou nat
et beneeixi cada dia.
Comentaris