Goigs a sant Baldiri. Antic Hospital de Figueres (Alt Empordà, Girona).

GOIGS DEL GLORIOS SAN BALDIRI, BISBE Y MARTIR QUE SE VENERA EN LO HOSPITAL DE FIGUERAS.

Sant Baldiri.
Imatge de la parròquia de la Immaculada de Figueres.
Foto: Josep Maria.

Puig teniu tanta virtut
devant de Deu poderós:
pregáu per nostra salut,
San Baldiri gloriós.

Per la gracia del Senyor
foreu elegit Prelat,
y rebut ab gran amor
en Nimes noble Ciutat:
coneixent vostra virtut,
y zel de Deu fervorós.
...
Puig teniu tanta alegría
tanta gloria y tant descans,
vos suplicám nit y dia,
que preguéu per los malalts:
y puix teniu tal virtut,
quels guariu reclamantvos.
...
Al malalt que está perdut
y de vida perillós:
alcansauli la salut,
Sant Baldiri Gloriós.

Antic hospital de Figueres amb la capella de Sant Baldiri. Any 1890 aproximadament. Estava situada al sud de l'actual plaça del Dr. Ernest Vila, al Carrer Nou de Figueres. Aquest espai, des del segle XVI, va estar ocupat per l’església de Sant Baldiri i, des del segle XVII, per l’Hospital de la Caritat. L’Hospital va es va utilitzar molt sovint com a hospital militar, degut a la proximitat del Castell de Sant Ferran. Durant la Guerra Civil (1936-1939) va ser destinat a clínica militar i l’any 1938 va ser bombardejat pels avions del bàndol nacional. El nom de plaça del Dr. Ernest Vila, prestigiós metge de Figueres (1884-1960), ve de la commemoració del passat hospitalari d’aquest indret. L’antic hospital i església van ser definitivament enderrocats l’any 1961. Més informació a sacosta.org.
Foto extreta de la web Galeria de metges catalans.

Imatge de Sant Baldiri que es venera  en les festes de Sant Baldiri de Figueres, al voltant de la seva festa: el 20 de maig. 

Imatge de Sant Baldiri a l'Església parroquial de La Immacualada de Figueres on es celebra la Missa solemne en honor del Sant.

Amics de Sant Baldiri, és una associació cultural sense afany de lucre que va neixer l’any 2000, la finalitat era recuperar la Festa de Sant Baldiri que enguany (2017) compta ja amb mes de 310 anys d’història al carrer Nou de Figueres.

Celebració de les festes de Sant Baldiri. Fotos: Amics de Sant Baldiri de Figueres.


Lloc on estava l'antic hospital i església de Sant Baldiri:

Comentaris