Goigs a la Mare de Déu Immaculada. Catedral de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN LLOANÇA DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ DE LA MARE DE DÉU. IMATGE VENERADA EN LA SEVA CAPELLA A LA CATEDRAL DE BARCELONA.
Any Marià 1954.

Mare de Déu Immaculada
"la Immaculada Concepció"

Per la gràcia divinal
que l'Etern us infonia:
concebuda sou, Maria,
sens pecat original.

Ja l'estigma esborrat resta
de la humana esclavitut,
que al dragó infernal vençut
esclafada haveu la testa.
La victòria d'aquell dia
vostre Nom féu immortal.
...
De la terra catalana
en el cor us heu posat,
que, amorosa, us ha aclamat
per sa Reina sobirana
Catalunya us oferia
Montserrat per pedestal.

Puix de gràcia celestial
vostre ser tot irradia;
concebuda sou, Maria,
sens pecat original.


Capella de la Immaculada Concepció a la Catedral de Barcelona.
Fotos: OscarV055

Comentaris