Goigs a santa Llúcia. Tonyà, a Garrigàs (Alt Empordà, Girona).

GOIGS DE STA. LLUCIA VERGE Y MÁRTIR QUE SE VENERA EN LA CAPELLA DEL VEYNAT DE TONYÁ DE LA PARROQUIA DE CIURANA.

Santa Llúcia, verge i màrtir.

Puig de Jesús sou amada,
y en lo Cel sou tant ben quista,
Oh Llucia Verge Sagrada,
guardaunos sempre la vista.

Fou la vostra natalicia
en Sicilia ahont nasquereu,
y desde la puericia
virginitat prometereu,
per la Fé tant esmerada
de Jesús foreu prevista.
...
En vostra Santa Capella
en lo Terme de Tonyà,
socorréu Santa Donzella
als qui us van á visitar:
Essentlos Vos Advocada
en aquesta vida trista.

A Venecia trasladada
sou en temps de la conquista;
Oh Llucia Verge Sagrada,
guardaunos sempre la vista.


Aplec de Santa Llúcia, de Tonyà. Parròquia de Siurana. Any 1992.
Es celebra el diumenge següent al 13 de desembre.

Ermita de Santa Llúcia de Tonyà.
L'antiga casa de l'ermità, ara és destinada a Turisme Rural.
Foto: Anna Maria Roig.

Interior de l'ermita i altar amb santa Llúcia que el presideix. 
L'església va ser dedicada antigament a sant Esteve.
Foto: Empordà Turisme.


Comentaris