Goigs a la Mare de Déu del Carme. Capella del Mas La Riera d'Hostalets de Balenyà (Osona, Barcelona).

GOIG A LLAHOR DE LA MARE DE DÉU DEL CARME QUINA SAGRADA IMATGE ES VENERA A LA SEVA CAPELLA DE LA RIERA DE HOSTALETS DE BALENYÀ.

Mare de Déu del Carme

Verge del Carme, Patrona
de la Vall de Balenyà...
Puig que sou Mare tan bona
no ens deixéu de vostra mà.

Plè d'amor un bon fill vostre
vos volgué sempre al costat
per a contemplà eix sant Rostre
que fins Deu n'està emprendat;
i os bastí gaia capella
frec a frec del seu casal,
per a que hi reinèu des d'ella
i ens lliurèu de danys i mal.
Si hi portèu ceptre i corona
vostre soli no es en vâ.
...
La capella ben avora
té un desmai vetllant al peu,
que amb rosada al matí plora
perquè estant fòra no us veu;
mes si el rossinyol s'hi posa
i refila sos bells cants,
ja el desmai plorar no gosa
perquè apren vostres encants.
L'ocell, doncs, lloansa os dona,
i el desmai guardia vos fà.
...
Comentaris