Goigs a sants Abdó i Senén. Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).


GOIGS DELS GLORIOSOS MARTIRS SANT ABDON, Y SANT SENEN, QUE SE VENERAN EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE N.TRA S.RA DEL PÍ.

Sants Abdó i Senén

Martirs de Deu molt amáts,
germans Abdon y Senen;
vos pregám tots humilment
siáu nostres Advocats.

Setse anys apenas cumplireu
vos Abdon de edad major,
y ja de Deu al amor
tot lo del mon preferireu:
Com danyosas aborrireu
las mes altas dignitats.

Per los quince anys ja corria
San Senen germá menor,
y ab sa tendreza seguia
los passos del Redemptor;
O germans de gran valor,
igualment illuminats.
...
Los Hortolans os veneran,
y os aclaman per Patró,
en Deu mil gracias esperan
per vostra intercessió:
Logren vostra protecció
en totas necessitáts.

Puix de gloria coronáts
triunfáu eternament;
vos pregám tots humilment,
siau nostres Advocats.
Goigs de mitjans del segle XIX de la Parròquia del Pi de Barcelona.
Sants Abdó i Senén eren dos prínceps perses martiritzats a Roma el segle III. Segles més tard aconseguiren del Papa les seves relíquies els monjos d'Arles (Arles-sur-Tech), al Vallespir, que les sol·licitaren en moments calamitosos de la terra, per implorar remei del Cel. Per evitar que els fossin robades durant el trasllat les camuflaren dins d'unes bótes, com si transportessin vi. D'aquí ve que els boters invoquin aquests sants com a patrons. Els beneficis aconseguits en terres i cultius motivà que la devoció dels pagesos s'estengués des del Rosselló a molts d'altres indrets de la Corona d'Aragó. Els pagesos catalans els invocaren al mateix temps que sant Galderic, fins que, després de la seva canonització, s'imposà el patronatge de sant Isidre.
La seva popularitat a les terres de parla catalana fa que també rebin altres denominacions com sant Nin i sant Non, els sants de la Pedra o, a Mallorca, sant No i sant Ne.

Basílica de la Mare de Déu del Pi de Barcelona.
Foto: Maria Rosa Ferre


Comentaris