Sant Agustí penitent, de mossèn Cinto Verdaguer

Sant Agustí, en una representació
del s.VI a Sant Joan del Laterà (Roma)

Torna a bon camí
si el feres dolent:
Sies penitent
com sant Agustí.

Com Ell de primer,
si ets esclau del vici,
mudant de plaer
mudes de suplici.
De Déu lo Judici,
ai!, si et troba així!

Del fang de la terra
lo tragué el Senyor,
per alçar la guerra
contra el temptador.
Qui fou pecador
és ja querubí.

Si de la innocència
despullat estàs,
amb la penitència
te'n revestiràs.

Plorant rentaràs
ton cor que fallí.

Si et tempten del món
les vanes memòries,
sos gustos on són,
ses pompes i glories?
Què et valdran quan mòries
la plata i l'or fi?

Qui de la llicència
son camí prengué,
en la penitència
seguesca'l també.
A Déu qui perdé
lo trobarà aquí:
Sies penitent
com sant Agustí.


.

Comentaris