Goigs a sant Agustí. Castelldefels (Baix Llobregat, Barcelona).

GOIGS A LLOANÇA DEL GRAN BISBE I DOCTOR DE L'ESGLÉSIA SANT AGUSTÍ.

Edició feta amb motiu del 8è aniversari del nomenament de Monsenyor Agustí Cortés Soriano com a Bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. A.M.G.D.
Edició Castelldefels número 25.
Lletra: mn. Josep M. Armesto i Miró.
Música: Adaptació popular catalana.

Sant Agustí

De l'església bon doctor
Porteu-nos pel sender diví.
Guieu-nos a qui cercàveu
Gloriós Sant Agustí.

De Tagast, plançó immortal
Fill de Mònica i Patrici
En la vida del món no hi ha igual
Ni en les lletres ni en l'estudi
Pel camí de cent escoles
Descobrireu el ver camí.
...
I al nostre estimat Pastor
Que Agustí així s'anomena
Doneu un cor inflamat
De fe pietat i bonesa
Pastor ja fa vuit anys
de Sant Feliu n'és pelegrí.Església parroquial de Santa Maria de Castelldefels
Foto: Joan B. Tarres

Comentaris