Goigs a la Presentació de la Mare de Déu

GOIGS EN HONOR DE LA PRESENTACIÓ DE NOSTRA SENYORA AL TEMPLE. QUAL FESTA SE CELEBRA Á 21 DE NOVEMBRE. COMPOSTS PER P.P. Y P.P.* Any 1871.
*P.P. y P.P. són les inicials de qui va composar molts goigs a la segona meitat del segle XIX: Pau Parassols i Pi, prevere.

La Presentació de la Mare de Déu al Temple.
Dedicació que de sí mateixa va fer a Déu la futura Mare del Senyor, moguda per l'Esperit Sant, de qui estava plena de gràcia des de la seva Concepció Immaculada.

Princesa avuy presentada
en lo temple al Immortal:
Presentaunos Mare amada,
en la Patria celestial.

Ja desde la eternitat
lo Senyor vos possehí
y per mare us elegí
del Verb son Fill increat;
gracia la mes especial
y sols á Vos reservada.
...
Vostre anima y vostre cos
consagrareu per enter,
ab afecte verdader,
al que us destinava á Vos
de puresa virginal
per norma mes acabada.
...Comentaris