Goigs a sant Titus (o Tet)

GOIGS DEL GLORIÓS SANT TITO, BISBE DE CRETA Y CONFESSOR, DEL QUAL CELEBRA LA IGLESIA LA FESTA EN LO DIA 4 DE JANER*. Any 1870.
*Actualment es celebra el 26 de gener, amb sant Timoteu.

Sant Titus o Tet

Del Apostol de la gént
dexeble lo mes amat:
Siau lo nostre advocat
devant del Omnipotent.

De pares gentils nasquéreu
y de ells la educació
en la falsa religió
del paganisme rebéreu;
mes de Déu predestinat
fóreu per fidel sirvént.

Quant al Apóstol Sant Pau
haveu oit predicar,
y á Jesucrist anunciar,
la idolatría dexau;
y ser per éll batejat
resoleu encontinént.
...
En tota necessitat
y en lo nostre últim moment:
Siau lo nostre advocat
devant del Omnipotent.


Diu J. Amades que a Catalunya, Titus era patró dels menuts i desnarits. Era tan petit que vivia sota una cadira, resultant l'espai que n'hi havia entre les quatre potes prou gran per a ell, com indicava la dita:
«Valga'm sant Aleix sota l'escala / i sant Tet sota la cadira.»
Era invocat per menuts i desnarits perquè els protegís de les burles de l'altra gent. Probablement, aquesta advocació prové de l'assimilació de Titus o Tet al sufix emprat per als diminutius. (viquipèdia)

.

Comentaris