L'Anunciació (de Joaquim Ruyra)

Primer Misteri de Goig. Camí de la Santa Cova de Montserrat.
Rosari Monumental. Foto: Josep Maria.

Quan Déu, Rei triomfant,
tractà de fer-se infant,
va dir a Gabriel
que anés ben lluny del cel,
ben lluny... vers Orient.

Vivia a Natzaret
un lliri blanc, perfet,
la Verge del front pur:
i l'àngel des l'atzur
va dir-li dolçament:

— "Cap por hagueu de mi.
"Salut" us vinc a dir.
De gràcia plena sou.
Dins vostre si s'enclou
un fruit tot benaurat."

La Verge, oint això,
digué, rompent en plor:
— "Esclava sóc de Déu.
Que es faci sobre meu
segons sa Voluntat."

.

Comentaris