Goigs a sant Isidre

Sant Isidre

GOIGS DE SANT ISIDRE

Puix que sempre us mostreu
de pagesos gran honor:
Protegiu nostre conreu,
Sant Isidre Llaurador.

A Madrid, ciutat brillant,
vostre naixement s'esqueia,
i bon punt us féreu gran
bon model tothom us veia,
car la virtut practiqueu
amb el més encès fervor.

El Treball i l'Oració
són els vostres dos amors,
i en ells trobeu els tresors
del viure sense amargor.
La vida santifiqueu
donant a Déu gran llaor.
...Comentaris