Goigs a santa Isabel, princesa d'Aragó i reina de Portugal

GOIGS DE SANTA ELISABETH, PRINCESA D'ARAGÓ Y REYNA DE PORTUGAL.

Santa Isabel d'Aragó i reina de Portugal

Puix en lo cel rich esplét
trau ja vostre sant amor,
Santa reyna Elisabeth
feu rich en fé nostre cor.

Nascuda en la Aljaferia,
vostre pares varen ser
Na Constansa reyna pia
y lo gran Pere tercer:
neta sou dels reys Manfred
y Jaume 'l Conqueridor.
...
Rica perla peregrina
del Casal Aragonés,
Barcelona la petxina
que primé 'os estotjá n'és:
feu gran son poble y perfet,
y temerós del Senyor.


.

Comentaris