Pregària del Papa Francesc a Maria, mare de l'Església i mare de la nostra fe

Plaça de Sant Pere del Vaticà. La festivitat de Maria Mare de l'Església es celebra l'endemà de la Pentecosta.

Mare, ajudeu la nostra fe!
Obriu la nostra oïda a la Paraula, perquè reconeguem la veu de Déu i la seva crida.
Revifeu en nosaltres el desig de seguir els seus passos, sortint de la nostra terra i confiant en la seva promesa.
Ajudeu-nos a deixar-nos tocar pel seu amor, perquè puguem tocar-lo en la fe.
Ajudeu-nos a fiar-nos plenament d'ell, a creure en el seu amor, sobretot en els moments de tribulació i de creu, quan la nostra fe és cridada a créixer i a madurar.
Sembreu en la nostra fe l'alegria del Ressuscitat.
Recordeu-nos que el qui creu no està mai sol.
Ensenyeu-nos a mirar amb els ulls de Jesús, perquè ell sigui llum en el nostre camí.
I que aquesta llum de la fe creixi contínuament en nosaltres, fins que arribi el dia sense posta, que és el mateix Crist, el vostre Fill, nostre Senyor.


—Pregària que es troba al final de l'encíclica del Papa Francesc "La llum de la fe" (Lumen Fidei) 2013—

.

Comentaris