Goigs a santa Isabel d'Hongria

GOIGS DE SANTA ISABEL DE UNGRIA, PATRONA DE LA TERCERA ORDE DE PENITENCIA DE LA REGULAR OBSERVANCIA DEL PARE Y PATRIARCA SANT FRANCESCH. Any 1841.

Santa Isabel d'Hongria, patrona
del Tercer Orde Franciscà.

De Ungria llum verdadera,
y Real Infanta ditxosa:
protegiu la Orde tercera,
O Santa Isabel gloriosa.

Antes que al mon fosseu nada,
volgué lo Cel demostrar,
que seriau singular,
y en la gracia assenyalada;
de est modo fou anunciada
vostra vida portentosa.
...
A aquesta Orde Franciscana,
que amant vostre nom pregona,
alcanséu com á Patrona
la llum que de Deu dimana;
guardeula de la llum vana,
mundana, falsa, danyosa.

A tot devot que confia
en vostre amparo y amor,
protegiulo en vida y mort,
O Santa Isabel de Ungria.Comentaris