Trisagi Angèlic. Devoció a la Santíssima Trinitat

La Santíssima Trinitat

En el nom del Pare, i del Fill, + i de l'Esperit Sant. Amén.

- Obriu-me els llavis, Senyor.
- I proclamaré la vostra lloança.
- Envieu-me, Senyor, la vostra ajuda.
- No demoreu, Senyor, la vostra vinguda.
- Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant.
- Com era al principi, ara i sempre, pels segles dels segles. Amén.

Primera dena:
Primerament diuen tots la deprecació "Sant Déu..."; després alternen el "Parenostre" el sacerdot (o qui dirigeix el rés) i la resta; a continuació, es repeteix nou vegades els versos següents, dient el sacerdot (o qui dirigeix el rés) "A vós la lloança..." i responent tots: "Sant, Sant, ..." Al final s'afegeix el "Glòria".

Sant Déu, Sant Fort, Sant Immortal, apiadeu-vos de nosaltres.
Parenostre...
- A vós la lloança, a vós la glòria, a vós donem gràcies pels segles dels segles, oh Beatíssima Trinitat!
- Sant, Sant, Sant és el Senyor Déu dels exèrcits. Plens estan els cels i la terra de la vostra glòria.
Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre, pels segles dels segles. Amén.

Les altres dues denes es diuen de la mateixa manera, començant per les paraules "Sant Déu, Sant Fort..." Al final de l'ultima dena, tots diuen la següent antífona:

A vós, oh Pare ingènit; a vós, Fill unigènit; a vós, Esperit de santedat; un sol Déu en Trinitat de tot cor us confessem, beneïm i lloem; a vós sigui donada eternament reverència i glòria.

- Beneïm el Pare, el Fill i l'Esperit Sant.
- Lloem-lo i enaltim-lo per sempre.

Preguem.
Déu omnipotent i etern, que heu donat als vostres servidors de professar la veritable fe i, així, de conèixer la glòria de la Trinitat eterna i adorar-ne la Unitat, de poder i sobirania; feu que la fermesa d'aquesta nostra fe ens valgui sempre de ser protegits contra tota adversitat. Per Crist Senyor nostre.
- Amén.

Acabada l'oració, tots diuen:

Allibereu-nos, salveu-nos, vivifiqueu-nos, oh Trinitat Beatíssima!Comentaris