L'Avemaria. Déu vos salve Maria...

Bernat Martorell. Anunciació a la Mare de Déu

Déu vos salve, Maria, 
plena de gràcia; 
el Senyor és amb vós; 
beneïda sou vós entre les dones; 
i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús.

Santa Maria, Mare de Déu, 
pregueu per nosaltres pecadors, 
ara i en l'hora de la nostra mort. Amén.

Tradicionalment i a Girona té unes petites variacions:
  • Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb vós; beneïda sou vós entre totes les dones; i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.

En llatí:

Ave Maria, 
gratia plena, 
Dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.


La Déu-vos-salve-Maria cantada en català:
Música de Ll. Romeu, prev.

L'Avemaria, tal com la resem avui, consta de dues parts: "Déu vos salve Maria" i "Santa Maria". La primera és formada per les paraules de l'arcàngel Gabriel quan va anunciar a la Verge Maria que seria la Mare de Jesús i per les que va pronunciar santa Elisabet quan va rebre la visita de Maria. La segona no es troba en l'Evangeli, sinó que va ser composta per l'Església amb motiu del Concili d'Efes. L'any 1568 el papa Pius V va donar un caràcter universal a aquesta segona part. (explicació provinent del llibre "Devocions marianes" de mn. Joan Marqués i Suriñach)

Primer Misteri de Goig del Sant Rosari, o bé l'Anunciació.
Rosari Monumental de Montserrat. Foto: Josep Maria.

Foto: Josep Maria

Comentaris