Goigs a la Mare de Déu de les Neus. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DE MARIA SANTÍSSIMA DE LAS NEUS, DITA ANTIGUAMENT DEL MIRACLE, QUE SE VENERA EN LO CARRER DELS AGULLERS*.

* En una altra edició dels Goigs posa al Carrer Ample del barri dels Agullers. No he trobat informació del lloc ben concret on es venerava aquesta Mare de Déu al carrer Agullers ni al carrer Ample.
Joan Arimany i Juventeny posa en un article l'església de Sants Just i Pastor com a lloc on es venerava antigament la Mare de Déu de les Neus i no és gaire lluny del Carrer Agullers
.


Cantarém ab gran fervor
vostres Goigs Verge Maria;
siau nostre llum, y guia,
y divino resplandor.

Governant Liberio Papa,
Vos en Roma antiguament
de neu fereu una capa,
que fou pasmo de la gent;
revestint una collada
en lo temps de mes ardor:
Ahont foreu collocada
ab gran pompa, y gran honor.
...
Los prodigis Barcelona
de vostre real poder,
alegre temps ha pregona,
majorment aquest Carrer;
pues en temps de cruel guerra,
invocantvos ab fervor:
Sens remey ja de la terra,
conegué vostre favor.
...


Comentaris