Goigs a la Mare de Déu del Bon Viatge. Arenys de Mar (Maresme, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE NOSTRA DONA SANTA MARIA DEL BON VIATGE VENERADA AL CONVENT DE PARES CAPUTXINS D'ARENYS DE MAR. LA SEVA FESTA L'ESGLÉSIA LA CELEBRA EL DIA 2 DE JULIOL.

Mare de Déu de la Visitació o del Bon Viatge. Arenys de Mar.
Foto i més informació: monestirs.cat

Nuvolet suau d'un celatge,
estel que neix per lluir:
Oh Mare del Bon Viatge,
ompliu de pau el camí.

Feu el camí de muntanya
amb un sospir en el cor
bo i sentint dins l'entranya
el Fill de Déu Creador
que prèn el nostre llinatge
reclòs a dins vostre si.
...
Posada dins la capella
cara a la mar i al món,
de cara al núvol i estrella,
al carreret i al pont,
oh Verge, us fem l'homenatge
que fa l'alosa al matí.

Davant la vostra Imatge
hi preguem tots, som aquí:
Oh Mare del Bon Viatge
ompliu de pau el camí.
Entra a l'església del Convent dels Pares Caputxins d'Arenys de Mar.
Foto: Enfo.

Interior de l'església. Foto: Alberto-g-rovi.


Comentaris