Goigs a sant Patllari, o Pal·ladi. Catedral de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS ARQUEBISBE SANT PALLADI, ADVOCAT PER LA VISTA, QUE SE CANTAN EN LA SUA CAPELLA, EN LOS CLAUSTROS DE LA CATHEDRAL DE BARCELONA. Any 1753.

Sant Patllari o Pal·ladi
Puix que vos haveu mostràt
tant insigne Protector:
siàu ab vostre favor
Palladi nostre Advocàt.
...
En Embru Deu vos destina
per Arquebisbe zelos,
humilment obeiu Vos
a la voluntat Divina;
Angelichs Cors han baixàt
al Consagrarvos Pastor.
...
Vostras Relliquias Sagradas
un Sant Monjo và portar,
à Camprodon và parar
dirigint Vos sas pisadas;
Perenne Font ha manàt
demanantvola ab fervor.
...
Molts devots en Barcelona
en vostre Culto se esmeran,
la festivitàt veneran
que la devociò pregòna;
Remey de Vos han logràt
en tota pena, y dolor.

Puix que Deu vos ha illustràt
ab poder tan superior;
siàu ab vostre favor
Palladi nostre Advocàt.


Sant Patllari és el sant Patró de la vila de Camprodon. No he trobat notícia d'aquesta capella que tindria dedicada al Claustre de la Catedral de Barcelona.


Comentaris