Goigs a sant Pau. Quarantella (Pla de l'Estany, Girona)

GOIGS DEL GLORIOS APOSTOL SANT PAU, VENERAT EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT MARSAL DE CORANTELLA (QUARANTELLA)

Sant Pau apòstol

Puig que en alta gerarquía
sòu dignament exàltat;
siáu nostre amparo y guía,
sant Pau, apóstol sagrat.

Quant vos a Damasco anareu,
a cristians conquistar,
per lo camí encontrareu
al qui'ns té tots de salvar:
Vehent vostra valentía,
del caball vos ha llansat.
...
Del poble de Sant Marsal
vos sòu lo gran Protector
siguent d'ell lo defensor
y en tota calamitat
com de peste y altres mals
havent-vos sempre invocat.

Puig contra tot mal de espalma
sòu singular advocat;
siáu nostre amparo y guía,
sant Pau, apóstol sagrat.


Sant Marçal de Quarantella
Foto: Josep Maria

Parròquia de sant Marçal de Quarantella (Corantella)
Foto: Rostoll.cat


Comentaris