Goigs a sant Blai. Santa Susanna de l'Abellar de Baix, a Sallent (Bages, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS BISBE Y MÁRTIR SANT BLAY. Any 1869.

Sant Blai

Martir y Bisbe sagrat
contra tots mals protector:
Siau Sant Blay advocat
á qui os reclama de cor.

Las virtuts que se observaren
en vostra primera edat
ab just aplauso al bisbat
de Sebaste os elevaren:
y en lloch eminent brillaren
ab més hermós resplandor.
...
La gent de Santa Susanna,
y los pobles mes vehins,
y també circunvehins
venen ab devoció estranya:
moltas poblacions de Espanya
vos invocan ab fervor.

Si en mals de coll hem trobat
en Vos lo remey millór;
siau Sant Blay advocat
á qui os reclama de cor.


Església de Santa Susanna de l'Abellar.
Foto: Scs1978.

Interior. Foto: Romànic Obert.


Comentaris