Pregària a la Mare de Déu del Tura d'Olot (Garrotxa, Girona)

Mare de Déu del Tura

Oh bona Mare del Tura:

Digneu-vos acollir-nos sota el vostre patrocini.
Recordeu-vos sempre d'aquests fills vostres
que us reconeixen com Patrona
i us estimen com a Mare.
Malgrat no ho mereixem ens emparem
sota la vostra protecció maternal.

Mare: aconseguiu per a nosaltres del vostre Fill,
la gràcia de saber escampar l'amor, la pau i el bé,
de viure sempre fidels a la fe en Ell
i donar, en tot moment el testimoni
que correspon a uns deixebles del vostre Fill
i fills i devots vostres.

Concediu-nos poder arribar un dia
a la glorificació de la que Vós ja participeu
al costat d'Ell per sempre. Amén.

- Santa Maria del Tura,
- Pregueu per nosaltres que acudim a Vós.


Imatge anterior i pregària extretes del Facebook de la Mare de Déu del Tura d'Olot.


Imatge de la Mare de Déu a l'entrada posterior del Santuari.
Foto: Josep Maria.

.

Comentaris