Goigs al Dolç Nom de Maria

GOIGS A LLAOR DEL DOLÇ NOM DE MARIA, COMPOSTOS PER ANTONI BASSAS I GILI EN LA SEVA FESTA QUE ES CELEBRA EL DIA 12 DE SETEMBRE - 1980.

Mare de Déu
Dibuix de Domènec Fita dedicat a Mn. Andreu Bachs


Vostre nom, Verge Maria,
ajudeu-me'l a cantar:
Que lloant-vos cada dia
pugui jo al cel pujar.

Tots els Sants del cel i Santes
lloaren vostre Sant nom
en digueren coses tantes,
que n'ompliren tot lo món
que dolç és Verge Maria
vostre nom de pronunciar.

De vostre Sant nom Maria
gran devot fou Sant Bernat,
consagrà la seva vida
a vós Mare de bondat
i d'ell la gent aprenia
a vostre dolç nom pregar.

Aquesta formosa festa
que el Papa us dedicà
és gràcies a una gesta
que els cristians van lograr
és que vós Verge Maria
els volguéreu ajudar.

En totes les temptacions
vostre nom pronunciem,
en nostres tribulacions
vostre Sant nom tots lloem
i veiem que cada dia
ens protegeix vostra mà.

Per vostre nom Verge Pia
s'han convertit pecadors
s'ha tornat la foscor dia
amb molts innombrables cors
que veuen en Vós la guia
i la llum que'ls pot salvar.

Vostre Sant nom pronuncia
el moribund dolçament
i tot exclamant ¡Maria!
és feliç eternament,
aquell qui en Vós confia
ben segur es salvarà.

A Vós venim cada dia
saludant-vos amb unció
recitant l'Avemaria
que és la més dolça oració,
a vostre Sant nom Maria
tots hi volem confiar.

Vostre nom lloem Maria
doncs en rebem tants favors
que volem en aquest dia
que regneu en nostres cors
que sigueu en nostra vida
la llum que en ha de salvar.Comentaris