Goigs del Sant Patriarca Abraham

GOIGS DEL SANT PATRIARCA ABRAHÁM, PARE DELS CREYÉNTS, LA MEMORIA DEL QUAL CELEBRA LA IGLESIA EN LO DIA 9 DE OCTUBRE. Any 1886.

Sant Patriarca Abraham

Del Fill de Deu encarnat
soca ó tronch dels ascendents:
Abraham pare dels creyents
avivéu nostra pietat.

Foreu vos, fill de Taré
nat en Ur poble caldeu,
just y temerós de Déu,
home de heròica fé,
vivint en un país plé
de idolátrica maldat.
...
Puig pare de nostra fé
sou vos, com nos diu Sant Pau,
si la impietat se complau
en atacarla sens fré,
feu que cumplim ab dalé
tot lo que Déu ha manat.

Ja que fill vostre es nombrat
Jesus per lo Evangelista:
Preguéu perque de sa vista
gosém en la eternitat.Comentaris