Goigs a sant Gervasi i sant Protasi. Vilanova i la Geltrú (Garraf, Barcelona).

GOIGS EN ALABANZA DELS GLORIOSOS MARTYRS S. GERVASI, Y PROTASI, VENERÀTS EN LA SUA CAPELLA DE LA QUADRE DE DARRÒ, DE VILANOVA DE CUBELLAS.

Sants Gervasi i Protasi

Germans Gervasi, y Protasi
Martyrs Benaventurats:
En la Cort del Rey de Gloria
siau nostres Advocats.

San Vidal fonch vostre Pare
en quant vostre naixament,
y Valeria vostra Mare
pera Deu patì torment:
Tots nasquereu de un part,
de Deu foreu molt amats.
...
Vilanova de Cubellas,
en la Quadra de Darrò,
vos serveix en la Capella
queus ha fet per devociò:
Puix siaulos Protectors
guardantlos de tempestats.Imatges de la capella barroca de Sant Gervasi.
Fotos i més informació: Pobles de Catalunya.


Comentaris