Goigs a Sant Vicenç. Vilobí d'Onyar (La Selva, Girona)

Sant Vicenç, una devoció antiga a Vilobí i avui poc coneguida

Vencedor de los torments
puix nom, y fets vos aclaman,
socorreu als queus reclaman
Glorios Martyr Sant Vicens.
...
Lligada una mola al coll
sent lo cos al mar tirat
luego à la arena es tornat
à despit del Tirá foll:
ab quel deixa triumfat
en tot los quatre elements.

Te la Iglesia de Vilovi
de aquest Martyr sagrat ossos,
y de molts altres Sants Cossos,
als quals veneran alli:
tot lo Poble fervorosos
com à Patrons eminens.

Per est Sant, y sos companys
los de Vilovi esperam
ser deslliurats de la fam,
pesta, guerra, y altres danys
y que del Terme cullam
tots los fruyts, colmats, y plens.

Apartau las malaltias
de la gent, y bestiar:
los nubols apedregar
no deixeu en nits, y dias,
de cucas les revessias:
desterran boyras, y vents
socorreu als quens reclaman
Glorios Martyr Sant Vicens.

Ja que en lo Cel parabiens
gosau per tantas victorias:
à las sempiternas glorias
traslladau vostres servents,
socorrent als queus reclaman
Glorios Martir Sant Vicens.


Si cliqueu aquesta imatge, uns goigs pràcticament iguals es troben a Montfullà (Gironès)

Vilobí d'Onyar, amb la seva església parroquial
dedicada a Sant Esteve

Comentaris