Improperis. Litúrgia del Divendres Sant en la Veneració de la Santa Creu


Poble meu, ¿què t'he fet? ¿en què t'he entristit?
Respon-me!

Jo et vaig treure de la terra d'Egipte,
i tu has preparat una creu
al teu salvador.

Poble meu...

Sant Déu!
Sant Déu!

Sant Fort!
Sant Fort!

Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres!
Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres!

Jo et vaig conduir quaranta anys pel desert,
et vaig nodrir amb mannà
i et vaig introduir en una terra excel·lent,
i tu has preparat una creu al teu Salvador.

Sant Déu!
Sant Déu!

Sant Fort!
Sant Fort!

Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres!
Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres!

¿Què més havia de fer per tu,
que no hagi fet?
Et vaig plantar com vinya escollida, bellíssima,
i tu te m'has tornat del tot amarga;
m'has donat a beure vinagre en la meva set,
i amb la llança
has obert el costat del teu Salvador.

Sant Déu!
Sant Déu!

Sant Fort!
Sant Fort!

Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres!
Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres!

Jo per tu vaig assotar l'Egipte,
fent morir els seus primogènits;
i tu m'has lliurat després d'assotar-me.

Poble meu, ¿què t'he fet? ¿en què t'he entristit?
Respon-me!

Jo et vaig treure d'Egipte
i vaig enfonsar el Faraó en el Mar Roig,
i tu m'has lliurat als grans sacerdots.

Poble meu...

Jo vaig obrir davant teu el mar,
i tu amb la llança has obert el meu costat.

Poble meu...

Jo vaig caminar davant teu
en una columna de núvol,
i tu m'has conduït al pretori de Pilat.

Poble meu...

Jo al desert et vaig nodrir amb mannà,
i tu m'has pegat bufetades i assots.

Poble meu...

Jo et vaig donar per beure
aigua saludable d'una roca
i tu m'has donat fel i vinagre.

Poble meu...

Jo per tu vaig ferir els reis cananeus
i tu has ferit el meu cap amb una canya.

Poble meu...

Jo et vaig donar ceptre reial,
i tu has cenyit el meu cap
amb corona d'espines.

Poble meu...

Jo et vaig elevar amb tot el meu poder,
i tu m'has suspès al patíbul de la creu.

Poble meu...

Estampa de Jesús Camí del Calvari, on troba la seva Mare, Verge dels Dolors, a qui una espasa li traspassa l'ànima

Comentaris