Goigs a santa Mansueta, màrtir. Pujarnol (Pla de l'Estany, Girona)

GOIGS EN ALABANÇA DE SANTA MANSUETA MÀRTIR, QUE ES CELEBRA A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE PUJARNOL EL DIMARTS DESPRÉS DE PENTECOSTA

Santa Mansueta, màrtir

Mansueta volcá de amor,
Y de gloria cumulada:
Descansa en Vos nostre cor,
Siaunos fina advocada.

Per formar á la virtut
Als demés lo nom se dona,
Vos de virtuts per corona
Mansueta heu obtingut:
Del Vicari del Senyor
Entre los mártirs trobada.
...
Pujarnol que ab fe sincéra,
Posseheix de vostre cos
La reliquia de un gran os,
Tot remey de Vos espera:
Prometentvos son fervor
Per tenirvos obligada.

Malalts y necessitats,
Units ab vostres devots
Vos ofereixen sos vots,
Per ser de Vos amparats:
Protegiu, pues, ab valor
Als de qui sou invocada.

Reclamam vostre favor,
Mártir Santa coronada:
Mansueta volcá de amor
Siaunos fina advocada.


Església de sant Cebrià de Pujarnol
Foto de Lluís Canyet


Comentaris