Goigs a sant Martirià, bisbe i màrtir. Patró de Banyoles (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Martirià, bisbe i màrtir

Puix en Bañolas está
de vostre Cos lo Tresor:
Gloriós Sant Martiriá
siáu nostre Protector.

De molt xich seguiu lo bé,
cenyint un aspre Cilici,
y à nou anys donáu indici,
que res de nou vos vingué:
de un Jardí noble, y ufá
fou en Florencia la Flor.
...
De Bañolas las tristesas
consolant, y los gemechs
una Professó de prechs
feu Professó de finesas:
Poble mes ditxós no hi há
tenint tal Intercessor.

Benet, y Esteve al costát
felicitats afiança,
y tot quant se vol se alcança
ab tan noble Trinitat;
la Corda, ab tres fils fa
de imponderable valor.

Bañolas, y no se enganya
à ningú te igual en gloria,
pues luego canta victoria
aixis que veu la Campanya:
Trons, Llams, Pedra, vencerá
tan excellent Valedor.

Pues ha estát, es, y será
de Vos tot lo nostre cor:
Gloriós Sant Martiriá
siáu nostre Protector.


Monestir de sant Esteve de Banyoles on es venera a sant Martirià

L'arqueta de sant MartiriàComentaris