Cobles a lloança del Santíssim Sagrament. Confraria del Santíssim Sagrament del Monestir de Banyoles (Pla de l'Estany, Girona)

Christians tots de bon grat,
cantem molt devotament:
per sempre sia lloát
lo Santíssim Sagrament.

Est es lo Pa Divinal
que baixá de allá del Cel,
en lo ventre Virginal,
per medi de Gabriel;
en lo cual se es encarnat
nostre Deu Omnipotent.
...
Las terceras Dominicas,
exposat en Sacras Aras,
las personas grans, y xicas,
juntament ab los Confrares
diuhen ab cor afectat,
totas ab molt rendiment.

Tots ab lo cap inclinat
digam molt devotament:
per sempre sia lloát
lo Santissim Sagrament.Comentaris