Goigs al Sant Crist dels Penitents. Tarragona (Tarragonès, Tarragona)

GOIGS AL SANT CRIST DELS PENITENTS, DE LA REIAL CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG DE LA CIUTAT I ARQUEBISBAT DE TARRAGONA

Sant Crist dels Penitents
En Divendres Sant avança
l'escamot de greus turments.
Refermeu-nos l'esperança
Vós, Sant Crist dels Penitents!

Per la vostra Creu amada,
senyal viu del cristià,
la salut tan desitjada
aboqueu a plena mà.
Pel retorn de la gaubança,
bon ocàs dels vils moments.
...
La, per sempre beneïda,
Confraria de la Sang,
al Pas vostre donà vida
i l'allunya d'entrebanc.
Quan la Processó, s'atansa
s'afileren sentiments.

Com contempla Tarragona
pels carrers el vostre Pas!
Sense aspecte de persona
sembleu esca de fracàs.
¿Qui no sent esgarrifança
dels gruixuts abatiments?
...
A Vós sigui la lloança,
Rei dels nostres pensaments!
Refermeu-nos l'esperança
Vós, Sant Crist dels Penitents!


Historia del Pas del Crist dels Penitents

Crist dels Penitents. Setmana Santa de Tarragona
Foto de Rafael López-Monné


Comentaris