Corona Angèlica de l'Arcàngel sant Miquel

D'acord amb una piadosa tradició l'arcàngel sant Miquel va declarar a una persona devota que li seria grat que diguéssim les següents oracions en honor seu. 
La propagació i difusió d'aquesta devoció es deu a Antònia d'Astónaco, religiosa carmelita portuguesa del monestir de Vetralla, diòcesi de Viterbo (Itàlia), morta amb fama de santedat el 1751. El 8 agost de 1851 Pius IX va concedir indulgències a la pràctica d'aquest piadós exercici.

Victòria de sant Miquel sobre Llucifer, del taller de Lluís Borrassà (s. XV)

Si és possible, davant d'una imatge del sant Arcàngel, feu un acte de veritable contrició i a continuació reseu devotament les següents salutacions:

- Déu meu, veniu a ajudar-me.
- Afanyeu-vos, Senyor, a socorre'm. Glòria al Pare...

SALUTACIÓ I.
Per intercessió del gloriosíssim arcàngel sant Miquel i del cor celestial dels Serafins, preguem el Senyor que ens faci dignes d'una flama de perfecta caritat. Amén.
- Un Parenostre i tres Avemaries al primer cor angèlic.

SALUTACIÓ II.
Per intercessió del gloriosíssim arcàngel sant Miquel i del cor celestial dels Querubins, que el Senyor ens concedeixi la gràcia d'abandonar els camins del pecat, i de seguir el camí de la perfecció cristiana. Amén.
- Un Parenostre i tres Avemaries al segon cor angèlic.

SALUTACIÓ III.
Per intercessió del gloriosíssim arcàngel sant Miquel i del sagrat cor dels Trons, que el Senyor infongui en els nostres cors el veritable i sincer esperit d'humilitat. Amén.
- Un Parenostre i tres Avemaries al tercer cor angèlic.

SALUTACIÓ IV.
Per intercessió del gloriosíssim arcàngel sant Miquel i del cor celestial de les Dominacions, que el Senyor ens concedeixi la gràcia de controlar els nostres sentits i corregir les passions depravades. Amén.
- Un Parenostre i tres Avemaries al quart cor angèlic.

SALUTACIÓ V.
Per intercessió del gloriosíssim arcàngel sant Miquel i del cor celestial de les Virtuts, que el Senyor no permeti que caiguem en les temptacions, ans ens deslliuri de qualsevol mal. Amén.
- Un Parenostre i tres Avemaries al cinquè cor angèlic.

SALUTACIÓ VI.
Per intercessió del gloriosíssim arcàngel sant Miquel i del cor celestial de les Potestats, que el Senyor deslliuri les nostres ànimes dels paranys i de les temptacions del dimoni. Amén.
- Un Parenostre i tres Avemaries al sisè cor angèlic.

SALUTACIÓ VII.
Per intercessió del gloriosíssim arcàngel sant Miquel i del cor celestial dels Principats, que Déu ompli les nostres ànimes amb l'esperit de veritable i sincera obediència. Amén.
- Un Parenostre i tres Avemaries al setè cor angèlic.

SALUTACIÓ VIII.
Per intercessió del gloriosíssim arcàngel sant Miquel i del cor celestial dels Arcàngels, que el Senyor ens concedeixi el do de la perseverança en la fe i les bones obres, per tal puguem aconseguir la glòria del Cel. Amén.
- Un Parenostre i tres Avemaries al vuitè cor angèlic.

SALUTACIÓ IX.
Per intercessió del gloriosíssim arcàngel sant Miquel i del cor celestial dels Àngels, que el Senyor ens concedeixi que ens guardin en aquesta vida mortal, i després ens condueixin a la glòria eterna del Cel. Amén.
- Un Parenostre i tres Avemaries al novè cor angèlic.

A continuació reseu quatre Parenostres: el primer a Sant Miquel, el segon a sant Gabriel, el tercer a sant Rafael, i el quart al nostre Àngel Custodi.

Concloeu aquest exercici amb la antífona i oració final:

Antífona. Oh gloriosíssim príncep sant Miquel arcàngel, cap i comandant dels exèrcits celestials, guardià de les ànimes, vencedor dels esperits rebels, servent a la casa reial de Déu, guia nostre admirable, Vós que resplendiu amb excel·lència i virtut sobrehumanes, digneu-vos a alliberar de tot mal tots els qui recorrem a Vós amb confiança, i feu mitjançant la vostra protecció incomparable que servim Déu cada dia més fidelment.
Pregueu per nosaltres, oh gloriosíssim sant Miquel arcàngel, príncep de l'Església de Jesucrist, perquè siguem dignes de les seves promeses.

Oració. Omnipotent i sempitern Déu, qui, per un prodigi de bondat i amb el misericordiós desig de la salvació de tots els homes vau nomenar el gloriosíssim sant Miquel arcàngel príncep de la Vostra Església, us demanem que ens feu dignes que amb la seva benèfica protecció ens alliberi de tots els nostres enemics, perquè cap d'ells no ens assetgi a l'hora de la nostra mort, sinó que siguem conduïts per ell a la presència de Vostra Divina Majestat. Us ho demanem pels mèrits de Nostre Senyor Jesucrist. Amén.

Retaule de sant Miquel de Cruïlles de Lluís Borrassà (s. XV) (amb més resolució)
Museu d'Art de Girona

Comentaris