Goigs a sant Martí. Riudellots de la Creu i Sant Martí de la Mota (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Martí

En tota tribulaciò
á vos venim à pregár,
vullaunos sempre ajudár
Sant Marti nostre Patrò.

En lo Regne de Ungria
nasquereu de Pares nobles,
que apàr estaben inmobles,
en mitg de la Idolatria;
pero á vos lo Cel vos guia
per altre cami millor.
...
Aquell que os visitarà
en vostre altàr sagrát,
sen tornarà aconsolát
en lo que demanarà;
en vos remei trobará
per tota tribulaciò.

Del Poble de Riudellóts
y tambe del de La Mota
venen à vos molt devots
la gent à oferir sos vots;
(oïulos)? quant claman tots
ab molta devoció.

Puix que sou nostre Patrò
vos venim à suplicàr
quens vullau sempre ajudar
ab la vostra intercesió.


Parròquia de sant Martí de Riudellots de la Creu

Església de sant Martí de la Mota

Comentaris