Goigs a sant Joan Baptista. Patró de Borgonyà (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Joan Baptista patró de Borgonyà

Del Baptista i Precursor
cantém l'insigne grandesa:
Sant Joan, gloria y fermesa,
siáunos guía y favor.

Sou aquell profeta sant
que Deu un dia disposa
per senyalar Llum Grandiosa,
a'l Sol mes clar y brillant;
sou la veu de'l clamador,
obrint lo camí a l'Altesa.
...
Borgonyá per son Patró
ab fé viva vos venera,
y en ses penes sempre espera
vostra aymanta protecció.
Guardáuli camps, vida y cor,
vos ho prega ab sensillesa.

Puig nasquéreu, Precursor,
de'l pecat sens la vilesa:
Sant Joan, gloria y fermesa,
siáunos guía y favor.


El Patró del nostre poble,
enlairem els nostres cants,
diguem-li amb veu ben noble,
Glòria sempre a Sant Joan.

Demanem-li en el Patró,
amb la més gran confiança,
que ens alcanci del Senyor,
bona salut i anys de bonança,
que ens alcanci del Senyor,
lo que ens convingui millor.

Amb el cor ben abrandat,
i amb l'alegria al rostre,
festegem a Sant Joan,
festegem al Patró nostre,
festegem a Sant Joan,
festegem-lo tot cantant.

Església de sant Joan de Borgonyà
Foto del Col·lectiu Obaga

La façana de sant Joan de Borgonyà amb més detall
Foto de Lluís Canyet

Comentaris