Goigs a sant Patllari. Pujarnol (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Patllari

Prodigi de santedat
Taumaturgo portentós
Siau Patllari advocat
dels que confiem ab Vos.

Hibernia sér vos donà
Embrú son Arquebisbat,
en lo qual mai gobernà
millor, ni més sant Prelat;
ditxosíssima ciutat,
i poble el més venturós.
...
Prodigi fou lo quedar
en Camprodón vostre cos,
i ho és la pedra tornar
la vista al ull calitjós,
per lo qual sou visitat
de un concurs numerós.
...
Per aixó, de sis cents anys,
i molts més que vos venera
Pujarnol, i en sos danys
lo consol de Vós espera,
acudint ab pietat,
á eix temple presurós.

Vista, doncs i el menester, (1)
Bon sant, vullau nos lograr,
sabent que ho podeu fer
vos ho venim suplicar;
i quedi ben consolat,
que vos és tan obsequiós.

Puix tothom crida admirat
¡ó quin sant tan portentós!
Siau Patllari advocat
dels que confiem ab Vós.

(1) Qui algun favor especial desitja del gloriós Sant facis aquí mentalment especial menció.
Edició del 1749

Església de sant Cebrià de Pujarnol
Foto de Lluís Canyet

Comentaris