Goigs a Sant Josep, implorant una bona mort. Parròquia de sant Vicenç de Camós (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Josep
patró de la bona mort

Puig de tots sou protector
Y del devot valentía;
Veniu, Joseph, en la mort
Ab Jesús y ab María.

Vostre santedat es tal
Que nasquereu innocent,
Aumentantla en tot moment,
Fent vida celestial:
Qu'aixis fou vostre candor
Cantarém ab melodía.
...
Vostra mort fou tan felís,
Que Jesús ab sa dolsura
Y María ab sa ternura,
La feren un paradís.
¡Oh! qui tingués tanta sort
De trobar aquesta vía!
...
Después de María, vos
Sou, segons lo Bernardí,
Qui millor pot conseguí
Nostre etern y sant repós.
Ja os aclama protector
S. Vicens de Camós qu'en Vos fia.
...
Patriarca de bon cor,
Siau sempre nostra guía.
Veniu, Joseph, en la mort
Ab Jesús y ab María.Església de Sant Vicenç de Camós

Campanar i escala d'accés de Sant Vicenç de Camós.
Fotos: Josep Maria

Comentaris