Els 7 Dolors de la Mare de Déu. Banyoles (Pla de l'Estany, Girona)

DOLORS DE LA PURISIMA REYNA DELS ANGELS MARIA SANTISSIMA, VENERÁDA EN SA IGLESIA DEL CONVENT DELS PARES SERVITAS DE LA VILA DE BANYOLAS.

Mare de Déu dels Dolors a l'església de Santa Maria dels Turers

Puix foreu ab set torments
de set dolors traspassáda;
siáu la nostra Advocada
Mare de vostres Sirvénts.

Vostra primera amargura,
junt ab un inmens dolor,
Simeon vos apressúra
ab la mort del Redemptor:
que essent de ell profetisada
causá dolors vehements.
...
Lo seté, y ultim Dolor
fou, quant lo acompanyáreu
al Sepulcre, que ab tristór
lo Cadáver entregáreu,
afligida, y penetráda
de tan dignes sentiméns.

Per deixár memoria al Mon
de penas tant exquisítas,
fundáreu en vostre nom
la Religió dels Servítas:
que essént de vos amparáda,
celébra vostres torméns.Font: Biblioteca de Catalunya


Comentaris