Lletres del Santíssim Sagrament. Reus (Baix Camp, Tarragona)

El Santíssim Sagrament de l'Eucaristia

Lo temps ha arribat,
Jesus vol morir
Per lo cel obrir
Que estaba tancat:
Del Cel ha baixat
Per ser Redemptor:
O bondad inmensa!
O exces de amor!
...
Cuan partir resol
No pot suportar
Los homens deixar
Privats del consol;
Deixar l'home sol
No li basta l' cor.'

Perso se valdrá
De trassa excel·lent,
S' quèda al Sagrament
Y també al Cel và:
Sen aquí y allá
Nostre mediador.

Ell vol consolarnos
Fentnos companyia
Sempre nit y dia
Sens ya may deixarnos:
Si aixó no es amarnos
No se que es amor.
...
Si d'un Rey sabias
Que t' vol visitar
Y en ta casa entrar,
Pasmat quedarías:
No meresch dirias
Del Rey tal honor.
...
Mes ay, ¿qui so jo
Per rebrer Jesus?
Ay que tot confus
Quedo y ab rahó;
No so digne, no,
De rebreus Senyor.
...
Per Vos que faré,
O Deu inmortal?
Benefici tal
Com sel pagaré?
Ha! vos serviré
Sempre ab nou fervor.
...


Font: Manel Callao al bloc L'aventura gogística

El Sant Sopar. Jesús institueix l'Eucaristia


Comentaris