Goigs a sant Valerià. Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS MÁRTIR SANT VALERIÁ, ADVOCAT PER MAL DE TRENCADURA, QUES CANTAN EN SA CAPELLA EN LA PARROQUIA DE ST. ESTEVE DE PALAUDARIAS, BISBAT DE BARCELONA*, EN LO VALLÉS. Any 1866.
Se fa la festa en lo dia catorse de abril; però si...
*Actualment és del Bisbat de Terrassa.

Puig que Deu per sa bondat
tan gran poder vos doná:
siau de tots advocat,
beneyt sant Valeriá.

De nobles pares nasquereu
gentil y de gran honor;
sent gran, las armas prenguereu
per servir lo emperador:
per noble y per gran soldat
en extrem vos estimá.

Santa Cecilia alcansareu
per medi de matrimoni,
consumarlo procurareu,
mes vencereu al dimoni;
quant ella os ha publicat
la guarda que en ella está.
...
Estéril, tu que procuras
fruyt de benedicció:
trencat, que ab remeys no curas,
vina ab gran devoció,
quel remey de Deu donat
en Palaudarias está.

Font: bibliogoigs

Capella de Sant Valerià de Robers dins el recinte de Can Coscó, a l'extrem Oest del municipi de Lliçà d'Amunt. Es celebra actualment l'aplec el segon Cap de setmana després de la Primera Pasqua o Pasqua Florida. 
Foto: Ricard Ballo (2016) al bloc Catalunya Medieval.


Comentaris