Goigs a sant Ramon Nonat. Berga (Berguedà, Barcelona).

GOIGS AL GLORIOS SANT RAMON NONAT QUE'S VENERA EN LA IGLESIA DE LA SALUT EN LA CIUTAT DE BERGA.

Sant Ramon Nonat

Coneixent que es pols cendre
i vanitat lo del mon;
Feu me'n sápiga despendre
candidíssim Sant Ramón.

Admirá en vostra infantesa
tot el poble de Portell
dos noms, com senyal impresa
de les mans en lo palmell
noms, que en una edat tan tendre,
de Maria i Jesús son.
...
Al arribar a Cardona
vos sentiu ferit de mort,
pro la mort no us impresiona
puix teniu la ditxa i sort
que'l Pa que Verges engendre,
un angel del cel vos don.

Font: Manel Callao al bloc L'aventura gogística

Situació dubtosa dins del carrer Verge de la Salut. Els goigs parlen d'un arbre que li fa ombra a la capella i per això la situo prop d'un arbre... A veure si algú m'ho pot confirmar.


Comentaris